Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Çalışmalarımız > 16 EKİM 2006 DÜNYA GIDA GÜNÜ

                                                           TRABZON BÖLGESİ
                                  
 (Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize)
                                    
            VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
                                                            
BASIN  AÇIKLAMASI
                                                          
 DÜNYA GIDA GÜNÜ 
         
           
16 Ekim Dünya Gıda Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü’nün amacı insanların ve ülkelerin dünyadaki açlığa duyarlılığını ve ilgisini uyandırmak; tarım ve gıda üretiminin artırılmasına ve paylaşılmasına dikkat çekmektir.
Toplumsal barışın sağlanması ve toplumun refahı  için insanlığın ortak problemi ve dramı olan açlık ve yetersiz beslenme probleminin aşılmasına hizmet etmek amacıyla ilan edilmiştir.
           
Dünyada 840 milyon insan hala açlık çekmektedir. Bugüne dek sergilenen küresel çabalara karşın, dünyadaki açların sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı öngören Dünya Gıda Zirvesi ve bununla ilişkili Bin yıl Kalkınma Hedefinin gerçekleşmesi için yeterli mesafe alınamamıştır. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü de yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan hastalık ve açlıkla mücadele etmektedir.
             
İlk çağdan  bu yana insanlığın üç ortak problemi olan sağlıklı yaşama, can güvenliği ve sağlıklı beslenmeye ait ortak problemler değişmemiştir. Bu üç problem içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda da varlığını sürdürmektedir. Sayıca sürekli artan dünya nüfusu bu problemleri de sürekli büyütmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha üst düzeyde hissedilen bu problemler gelişmiş ülkelerde dahi toplumun önemli kesimlerini etkilemekte, toplumsal huzursuzluklara sebep olmaktadır.
             
Türkiye, yıllar boyunca gıda açısından kendine yeterli birkaç ülkeden birisi olarak tanımlandı. Ancak yeterli ve dengeli beslenme yönünden, özellikle hayvansal orijinli gıdalar açısından gerçekte hiçbir dönemde kendine yeterli bir ülke olamadığı belirlenmiştir. Bugün nüfusun yüzde 20’si yeterli gıdaya ulaşamamakta, yüzde 8.5’i açlık sınırında yaşamaktadır. 
             
Türkiye coğrafi ve iklim göstergeleri açısından çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun ülkelerden birisi olmasına karşın, istenilen verim düzeyine ulaşılamamıştır. Et, süt ve yumurta gibi protein kaynaklarının kişi başına üretiminde geriye gidiş yaşanmıştır. Toplumun protein tüketimi düşerken, hububat ürünlerine daha ağırlık vermesi, sağlıksız ve dengesiz beslenmeyi de birlikte getirmiştir. Buna bağlı olarak da koroner kalp hastalıkları, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden hazırlamıştır.
               
Gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak, hazır gıda üretim ve tüketiminin hızla artığı günümüz dünyasında, insan sağlığını, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen gıda maddelerinin, tekniğine uygun,sağlıklı koşullarda üretilmesi ve tüketilmesi büyük önem kazanmış,tüm dünyada ‘çiftlikten sofraya güvenilir gıda’ anlayışı hakim olmuştur. 
              
Tarladan-Ahıra, Ahırdan-Sofraya kadar güvenli gıda üretiminin sağlanması ve halkın  tüketimine sunulmasına kadar olan aşamada gerekli kontrol ve denetimlerin yetkililerce yapılması gerekmektedir. Tarımda ve hayvancılıkta kontrollü ilaç kullanımına gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Hayvansal tedavide kontrolsüz ve bilinçsiz olarak kullanılan yüksek dozda paraziter ilaçlar ve antibiyotiklerin bu hayvanların etinin ve sütünün tüketimi sonucunda insanlara verdiği zararın ve riskin boyutlarının bilinmesi gerekmektedir.
              
Güvenli Gıda üretiminde veteriner hekimlerin üstlendiği rol çok önemlidir. Veteriner hekimler, ahırdan sofraya  kadar olan zincirin tüm halkalarında bulunurlar ve hayvan sağlığı,refahı ve halk sağlığı ile ilgili standartları denetleyebilecek bilgi ve uzmanlığa sahiptirler.
               
Milletimizin geleceği ve halkımızın sağlığı güvenilir gıda üretimi ve tüketimine bağlıdır. Açlık ve yoksulluk kabul edilemez. Açlık, yetersiz ve sağlıksız beslenme insanları ve toplumu olumsuz etkilemekte, toplumun barış ve refahına zarar vermektedir. İnsanların sağlığı ve refahı ancak güvenli gıda tüketimi ve gıdanın eşit dağıtımı ile mümkün olabilmektedir. 15.10.2006
                                                                               
          Sebahattin YAZICI
                                                                                 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72