Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular >
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
 

İlgi: 19.09.2014 tarih ve 35190 sayılı Talimat No: 2014/03 sayılı yazı

 

İlgide kayıtlı Bakanlık yazısında, Bakanlığın 2013/10 No' lu Reçete Talimatı'nın yürürlükten kaldırılarak yerine 2014/3 No'lu talimatın yayınlandığı belirtilmektedir.

Bilindiği gibi; bu güne kadar serbest veteriner hekim reçeteleri(Seri B Reçeteler), Bakanlıkla yapılan protokol gereği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odalarımızın talepleri doğrultusunda bastırılarak odalarımıza ulaştırılmaktaydı. Ancak; Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği'nin açtığı dava sonucu mahkeme, Merkez Konseyinin reçete basım ve dağıtım yetkisini düzenleyen talimat maddesini iptal etmiştir. Reçete talimatının değiştirilmesinin gerekçesi de budur.


Bakanlığın 2014/03 No'lu yeni talimatına göre; Reçetelerde, 5996 sayılı yasa gereği kalıntı izleme adına gerekli olan ve bu güne kadar basılan reçetelerde yer alan aynı bilgiler yer almakta, odalar tarafından her reçete için veteriner hekime seri numarası tahsis edilmekte ve reçetenin her sayfasında mühür bulunması gerekmektedir. Yeni talimatta, mahkeme kararını uygulamak adına sadece reçetenin tedariki ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Buna göre, reçetelerin tedariki ile ilgili sorumluluk veteriner hekime verilmiştir. Ancak; istenilen bilgileri içeren reçetelerin veteriner hekim tarafından veya Veteriner Hekimleri Odası tarafından bastırılması hem maliyetli hem de külfetli olacaktır. Bu nedenle, Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneğinin açtığı dava ve sonucu bu konuda bir kaos yaratmıştır.

Konun çözüme kavuşturulması için tüm oda başkanları ile bir araya gelerek, gerekli kararların bir an önce alınması gerekir. Aksi halde serbest veteriner hekimler kullandıkları, talimata uygun olmayan reçeteler nedeniyle cezai işlemlere maruz kalacaktır. Odalarımızın ve Merkez Konseyi'nin seçim döneminde olması, toplantı tarihini geciktirecektir. Ancak; seçim sonrası en erken dönemde Bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir toplantı yapılarak konunun çözümlenmesi yoluna gidilecektir.


                                                                                  Talat GÖZET

                                                                       Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                           Merkez Konseyi Başkanı

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72