Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > TARLADAN TABAĞA GÜVENİLİR GIDA

                             Trabzon Bölgesi
                             (Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize)

                      Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Örgüt bu yılki Dünya Sağlık Günü'nün teması "Tarladan Tabağa Gıda Güvenilirliği" olarak belirlemiştir. Böylece toplumda gıda güvenirliği konusunda  farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

    Çok eski yıllardan beri otoritelerin, bilim adamlarının ve tüketicilerin gündeminde yer almakla birlikte, dünyada son 20-30 yıl içinde,çoğunluğu hayvansal kökenli olan ve insan sağlığı için büyük tehlike arz eden hatta hatta ölümlerle sonuçlanan gıda kaynaklı sorunların giderek artması, Halk sağlığı açısından Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenirliği konularının önemini daha da arttırmıştır.

Güvenilir Gıda; gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararın bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin bütünü olarak tarif edilmektedir. Başka bir ifadeyle gıda ürünlerinin, tarladan tabağa kadar yani gıdanın üretiminden tüketiciye arzına kadar her aşamasında gerekli denetim ve kontrollerinin yapılarak sağlıklı,  güvenilir biçimde elde edilmesi iş ve işlemlerinin bütünüdür.

Güvenilir gıdaya erişim ve beslenme her insan için evrensel bir haktır. Sağlıklı toplumlar için sağlıklı bireylerin olması gerekmektedir. Sürdürülebilir güvenilir gıda   temininde tek yetkili otorite Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Konuyla ilgili olarak ülkemizde 1930 yıllardan beri çalışmalar yapılmakta ise de 2004 yılından sonra bu çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle Türkiye-AB Müzakere Süreci ve bu süreçte 12 nci fasıl gereği yapılan çalışmalar sürdürülebilir güvenilir gıda temini çalışmalarını tetiklemiştir. Bakanlık, yeni mevzuatlarla, “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği”, Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam “ gibi sloganlarla toplumda gıda güvenirliği bilincinin yaygınlaşmasını ve toplumun güvenilir gıda teminini amaçlamıştır.

Güvenilir gıdanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında başta paydaş kurum/kuruluşlar olmak üzer toplumun tüm katmanları sorumludur. Gıda maddelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve taşıdığı riskleri göz önüne aldığımızda bu sorumluluğun ötelenemeyecek olduğunu daha iyi anlarız. Çünkü ötelenen sorunlar, ileride daha karmaşık ve telafisi daha zor sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu konuda Bakanlık, sivil toplum örgütleri, gıda sektörleri, üreticiler  ve tüketiciler organize ve koordineli bir şekilde davranmak zorundadır.

Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında;

Bakanlık,AB müzakere süreci konusu 12 nci Fasıl ile ilgili konularla ilgili yeni mevzuatlar hazırlanmasından, var olan ve ihtiyaca cevap vermeyen mevzuatlarınyenilenmesinden ,gıda zincirinde izlenebilirliği sağlanmasından, bünyesinde uzman gıda kontrolörleri ( veteriner hekim, gıda mühendisi v.s) istihdam ederek, Risk Analiz prensiplerine dayalı etkin gıda denetim ve kontrolleri yapılmasından, gıda denetimlerinde etkin rol oynayan yetkili, uluslararası düzeyde akredite laboratuvar sayısını arttırılmasından, başta geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere toplumun her kesmini, “Güvenilir Gıda” “ Bilinçli Hassas Tüketici” konularında bilinçlendirilmesinden sorumludur.

Gıda Sektörü,biricilüretim ile ikincil üretim dahil tüketime arz ettikleri gıda maddelerinin ulusal gıda mevzuat şartlarına uygunluğundan sorumludur.

Sivil Toplum Kuruluşları, Bakanlığın sürdürülebilir güvenilir gıda temini ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarıyla kamuoyu arasında köprü görevi yaparak, yapılan bu çalışımların etkinliğinin arttırılmasından sorumludur.

Üretici, başta teknoloji geliştikçe kullanımı kaçınılmaz olan tarımsal ilaçların kullanımı olmak üzere  güvenilir gıda üretimi için gerekli bilgi donanımına sahip olmaktan, güvenilir gıda gereksinimini sürdürülebilir kılmaktan sorumludur.

Tüketici;sürdürülebilir güvenilir gıda temininde yukarıda zikredilen tüm çalışmaların bilincinde ve hassasiyetinde olmaktan ve ona göre hareket etmekten, özellikle gıda denetimi ve kontrollerinde,Bakanlığın konuyla ilgili kurmuş olduğu ALO 174 Gıda Hattını kullanarak, aktif rol almaktan sorumludur.

Sağlıklı, Mutlu Bir Yaşam İçin “ Tarladan Tabağa Güvenilir Gıda” Temin Etmeniz Dileğiyle...

                                                      Okan BARUTÇU

                                                     Yönetim Kurulu a.

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72