Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > TRABZON'A MODERN BALIK HALİ GEREKLİ


Yapılan toplantıda,Trabzon’ un balık hali sorununu görüşüldü. Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına Başkan Sebahattin Yazıcı ve Sekreter Okan Barutçu katıldı.
 
Toplantıda Okan Barutçu:“ Trabzon’ da Neden Modern Balık Hali Gerekli “ konulu sunusunda; Dünya nüfusunun beslenmesinde giderek yetersiz hale gelen tarım ürünlerinin dışında en güvenilir , en ucuz besin kaynağı su ürünleridir dedi.
 
Barutçu, balıkçılık, İlimize kazandırmış olduğu katma değer açısından çok önemli yer tutmaktadır. Türkiye genelinde bu istatistikle Trabzon ilk sırada yerini almaktadır. 14 yılında İlimizde Karada 75, denizde 10 tane olan su ürünleri tesislerinde üretilen ve avcılık yoluyla elde edilen toplam 29.797.534Kgr. su ürünleri miktarıyla Ülkemizde önemli bir yer tutmakta olduğunu söyledi.
 
İlimiz için çok önemli bir sektör olan balıkçılıkta av araç-gereç, alet- ekipmanların ve balıkçı filolarının modernleşmesine rağmen maalesef sektörün en önemli unsurlarından biri olan balık hali bu gelişime ayak uyduramamış olup, kapalı bir mekan olarak inşa edilmesi, çalışma şartlarına göre gün ışığına eş değer bir aydınlatma sistemi olması, tavan duvar ve zemini su geçirmeyen, pürüzsüz kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması, atık suların uygun olarak tahliyesine imkan sağlayan bir düzenekle donatılmış su tahliye sistemi bulunması, Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı, paslanmaz materyalden yapılması, dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde tel ile kapatılmış olması, ürün giriş ve çıkış kapıları mutlaka ayrı olması, ihtiyaca uygun sayıda boşaltma ve yükleme rampası bulunması, çöp ve atıklar her çalışma günü sonunda uzaklaştırılamıyorsa, bunların konulması için bir soğutmalı bir oda olması gerekirken, iptidai bir balık hali binasıyla yıllardır hizmet vermekte olduğunu söyledi.
 
Barutçu sunusunda, mevcut balık halinde insan ve çevre sağlığı ciddi tehlike altında olduğunu söyledi. Araç giriş-çıkışı kontrolsüz yapılmakta, hale getirilen su ürünleri kontrol edilmeden, kayıt altına alınmadan boşlatma rampası olmadığı için binbir güçlükle yerleşke içinde gelişi güzel konuşlandırılmış firmalara ait düşük kapasiteli teknik ve hijyenik yönden yetersiz soğuk hava depolarına alınmakta, mezat insan, hayvan ve araç gibi bulaş sirkülasyonunun yoğun olduğu, hijyenik olmayan bir ortamda yapılmakta olduğuna değindi.
 
Yapılacak olan modern balık haliyle daha ciddi daha sık denetim ve kontrol işlemleri yapılarak başta nakil ve mezatlar olmak üzere tüm aşamalarda insan, araç sirkülasyonu gibi nedenlerle ve kanatlı, haşere, kedi-köpek gibi bulaş taşıyıcıları sebep olacağı mikrobik ve paraziter kontaminasyonların önüne geçilecek ve tüketici ye daha sağlıklı gıda arz edilecektir. Sürdürülebilir balıkçılık, balık stok yönetimi ve balıkçılığa yapılan desteklemeler için çok önemli olan kayıt işlemleri , ciddi bir şekilde yapılacak, Ulusal kalıntı izleme programları kapsamında yürütülen faaliyetler daha seri daha kolay ve daha tutarlı yürütülecek, başta kültür balıkçılığı olmak üzere avcılık ürünlerinin de herhangi bir olumsuzluk halinde geriye dönük izlenebilirliğine imkan sağlanacaktır. Ayrıca yerleşkede kurulu olan 17 firma ve yüzlerce çalışanının aile ekonomisine, nakliye, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, lokanta gibi toplu tüketim yerleri , su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri v.b. yan kol sektörlerine ekonomik katma değer sağlayan balıkçılık daha da ivme kazanacaktır.
 
Barutçu, Ülkemizden ve dünyadan modern balık hali fotoğraflarını gösterildiği sunusunu, başta mezbaha, balık hali ve sahipsiz sokak hayvanları sorunları olmak üzere veterinerlik ile ilgili konularda daha ciddi çalışmaların yapılabilmesi daha tutarlı politikalar üretilebilmesi için Büyük Şehir Belediyemiz bünyesinde ilgili daire başkanlığının kurulmasının elzem olduğunu, bu amaçla İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun gibi Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları bünyesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, sağlık, daire başkanlığı ve bunun yanında Başkanlığı gibi daire başkanlıklarının kurulması gerektiğini söyledi.
 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72