Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > TEHLİKELİ KÖPEKLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

                     Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

SAYI   : B 18 0 DMP 0 03 05 010 01/126                                                         22.04.2008 

KONU: Tehlikeli köpekler

Bilindiği üzere Bakanlığımızca; hayvanların ranat yaşamalarını, Fyi ve uygun muamele edilmelerini, onların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (1) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 YTL. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon kurulmuş olup Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;

1)     Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini
bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde İl Hayvan
Koruma Kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde
kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim
edeceklerdir.

2)        Köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.

3)        Adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.

4)    Köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili
belediyeye teslim edecektir.

5)   Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.

6)    Köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve
geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir
kullanacaktır.

7)      Köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık
takacaktır.

8)        Binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.

9)        Köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.

10)     Tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden
köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili Valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi
gerekmektedir.

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72