Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > KÜPE VE AŞI UYGULAMALARI
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
 
             Bu yılın “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolleri Genelgesi” yayımlanmış olup, bu genelge hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaşta küpe uygulamaları ile hayvan hastalıkları mücadele programları çerçevesinde uygulanacak olan koruyucu aşılamaların serbest veteriner hekimler tarafından yapılmasına imkan vermektedir.
Bu uygulamalar hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından önemlidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ülke genelinde 55 Bölge Odası 6.000 dolayında serbest veteriner hekim üyesi ve bunlara ait araç filosu ile bu uygulamaların tümünü ülke genelinde yapabilecek bir kapasiteye sahip en yetkin kurumdur. Bu nedenle bu uygulamaların bölge odalarımızın iyi bir organizasyonu ile serbest veteriner hekimler tarafından yapılması, hayvan sağlığı ve halk sağlığına da önemli katkılar sağlayacaktır.
              Bu amaçla veteriner hekim odaları muayenehane sahibi serbest hekimlerle görüşerek gerekli organizasyonları yapmalı ve gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
Bilindiği gibi, Veteriner hekim odalarının 6343 sayılı kanun çerçevesinde yapacağı işler ve gelirleri belirlenmiştir. Oda görevleri ve gelirleri içerisinde ticari faaliyet yer almamaktadır. Ancak yukarıda konu edilen küpe uygulamaları ve aşılama çalışmalarının bölge odası tarafından organize edilmesi halinde bu bir ticari faaliyet çerçevesinde yürütülecektir. Bu ticari faaliyetler kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde “İktisadi İşletme” üzerinden yürütülebilmektedir. Bu nedenle bu organizasyonların bölge odaları tarafından yürütülebilmesi için iktisadi işletme kurmaları gerekir.
İktisadi işletme kurulması çok fazla prosedür gerektirmemektedir. Oda yönetim Kurulu tarafından bir karar alınması, tutulacak defterlerin noterden onaylatılması ve vergi dairesine müracaat yeterli olmaktadır. Ancak; İşlemlerin ve muhasebe kayıtlarının profesyonel muhasebeci marifetiyle yürütülmesi uygun olacaktır.
               Küpe ve aşı uygulamaları için serbest veteriner hekimlerle görüşmelerin yapılarak mutabakat sağlandığı takdirde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
 
Dr. Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı
 
Alınacak Karar örneği:
“…. Veteriner Hekimleri Odası İktisadi İşletmesi” adı altında bir iktisadi işletme kurulması ve bununla ilgili gerekli müracaatların yapılması kararlaştırılmıştır.
Onaylatılacak Defterler
-Yevmiye Defteri – Defteri Kebir – Envanter Defteri – Günlük Kasa Defteri

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72