Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
         Bakanlıkları tarafından hazırlanarak 21 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilgide kayıtlı Yönetmelikle, Bakanlıklarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin hangi meslek gruplarını kapsadığı ve nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Bu Yönetmelikte veteriner hekimler görevde yükselme hakkına sahip meslek grupları içinde yer almamaktadır.
          Veteriner hekimler; Ülkemiz açısından önemli bir çevre sorunu yaratan hayvancılık işletmeleri, hayvansal ürün üretim ve işleme tesisleri, hayvansal artıklar ile ilgili işletmelerin çevreye olan etkileri ve bu etkilerin bertarafı konusunda uzman bir meslek grubudur.
Bakanlıklarında 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan veteriner hekimler yanında şube müdürü ve il müdür yardımcılığı gibi idari kadrolarda görev yapan veteriner hekimlerde bulunmaktadır. Mülga “görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde” veteriner hekimler aldıkları eğitim nedeniyle bu kadrolara atanabilirken, yeni yayımlanan yönetmelikte veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Benzer görevleri kapsayan yeni yönetmelikte veteriner hekimlerin yer almaması haksız bir uygulamadır ve yasal değildir. Verilen hakkın geri alınmasıdır. Ve Anayasaya aykırıdır.
           Bu nedenle bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi için Yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
 
                                                                                              Dr. Mehmet ALKAN
                                                                                              Türk Veteriner Hekimleri Birliği
                                                                                              Merkez Konseyi Başkanı

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72