2021 YILI

 

MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

       
       

 

 

BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

1

MUAYENE ÜCRETLERİ

180,00 TL

120,00 TL

2

SUNİ TOHUMLAMA

150,00 TL

120,00 TL

3

PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme)

450,00 TL

250,00 TL

4

PROLAPSUS UTERİ

550,00 TL

250,00 TL

5

RETENTİO SECUNDİNARUM

300,00 TL

-

6

GÜÇ DOĞUM

500,00 TL

200,00 TL

7

GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrasyonlu)

250,00 TL

220,00 TL

8

GEBELİK TWŞHİSİ (Rektal)

150,00 TL

-

9

SEZARYAN

1000,00 TL

400,00 TL

10

RUMENATOMİ - ABDOMEN OP.

1000,00 TL

500,00 TL

11

İNTRAVENÖZ ENJ.

60,00 TL

60,00 TL

12

İNTRAMUSKULER ENJ.

30,00 TL

30,00 TL

13

AŞI TATBİKLERİ

30,00 TL

30,00 TL

14

REÇETE

150,00 TL

120,00 TL

15

BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON

250,00 TL

150,00 TL

16

YAZIŞMA RAPOR DÜZENLEME

120,00 TL

120,00 TL

 

2021 YILI EV ve SÜS HAYVANLARI ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ

 

 

KEDİ

KÖPEK

1

Muayene - Konsultasyon

150,00 TL

150,00 TL

2

Kontrol ( Daha önce Tedavisi yapılan )

75,00 TL

75,00 TL

3

Acil Durum Muayenesi

160,00 TL

160,00 TL

4

Yazışma - Rapor Düzenleme

120,00 TL

120,00 TL

5

Rabies (Kuduz)

120,00 TL

120,00 TL

6

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları)

-

120,00 TL

7

Corona Virus

-

120,00 TL

8

Bordatella Bronchiseptica Bacterin (Kennel Cough)

-

120,00 TL

9

Borelia Burgdırferi

-

160,00 TL

10

FVRCP ( Kedi Karma Aşıları )

120,00 TL

-

11

FeLV (Kedi Lösemi Aşısı)

150,00 TL

-

12

FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı )

180,00 TL

-

13

Microsporum Canis (Mantar Hastalığı)

170,00 TL

170,00 TL

14

İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama

170,00 TL

170,00 TL

         

I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER

MUAYENE ve KONSULTASYONLAR

KEDİ

KÖPEK

Genel Muayene

150 TL

150 TL

Kontrol Muayenesi (Daha önce tedavisi yapılan)

75 TL

75 TL

Acil Durum Muayenesi

160 TL

160 TL

Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti

120 TL

120 TL

     

Muayene (Kafes Kuşları)

50 TL

Muayene (Sürüngenler)

75 TL

Muayene (Kemirgenler)

75 TL

     

MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER

KEDİ

KÖPEK

Anal Keselerin Temizlenmesi

80 TL

100 TL

Korneal Fluoresin Uygulama

75 TL

75 TL

Shirmer Göz Yaşı Testi

75 TL

75 TL

Enjeksiyon (Subkutan)

30 TL

30 TL

Enjeksiyon (İntramuskuler)

30 TL

30 TL

Enjeksiyon (İntravenoz)

60 TL

60 TL

Karın İçi Sıvı Drenajı

150 TL

150 TL

Dişi İdrar Yolları Sondalama

100 TL

100 TL

Erkek İdrar Yolları Sondalama

90 TL

100 TL

Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd)

120 TL

-

Sistosentez İle Örnek Alınması

100 TL

90 TL

Yara Temizleme (Basit)

80 TL

80 TL

Yara Temizleme (Komplike)

180 TL

190 TL

Pansuman Uygulama

90 TL

100 TL

Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama

85 TL

85 TL

Enema (Lavman)

90 TL

130 TL

Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü)

70 TL

90 TL

Ağızdan İlaç İçirme

25 TL

25 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik)

80 TL

80 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile)

200 TL

300 TL

Oksijen Tedavisi (Yarım saat)

80 TL

80 TL

Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma

110 TL

150 TL

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma

110 TL

150 TL

Tırnak Kesme

35 TL

45 TL

Mikroçip İmplantasyonu

140 TL

140 TL

Ötanazi

450 TL

600 TL

     

SIVI TEDAVİSİ

KEDİ

KÖPEK

Kan Transfüzyonu

500 TL

500 TL

Donör Kan Alımı

150 TL

150 TL

Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç)

100 TL

100 TL

Subkutan Sıvı Tedavisi

50 TL

50 TL

Anjiokat Uygulama

75 TL

75 TL

Anjiokat Yenileme

40 TL

40 TL

     

LABORATUVAR İŞLEMLERİ

KEDİ

KÖPEK

Kan Alımı

60 TL

60 TL

Kan Glukoz Testi (Stripile)

60 TL

60 TL

Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim)

65 TL

65 TL

Kan Sayımı (Hemogram)

150 TL

150 TL

İdrar Muayenesi (Strip)

75 TL

75 TL

     

AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR

KEDİ

KÖPEK

Rabies (Kuduz)

120 TL

120 TL

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları)

-

120 TL

Corona Virus

-

120 TL

Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough)

-

120 TL

Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı)

-

160 TL

FVRCP (Kedi karma aşıları)

120 TL

-

FeLV (Kedi lösemi virus)

150 TL

-

FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı)

180 TL

-

Microsporum Canis (Mantar hastalığı)

170 TL

170 TL

İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama

170 TL

170 TL

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar)

40 TL

40 TL

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet)

-

40 TL

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar)

70 TL

70 TL

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için)

-

40 TL

Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama

50 TL

60 TL

* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için)

90 TL

150 TL

*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile)

40 TL

45 TL

(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)

     

II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ

RADYOGRAFİ

KEDİ

KÖPEK

Digital Röntgen

200 TL

200 TL

Röntgen İlk Film (24x30)

145 TL

145 TL

Röntgen İlk Film (30x40)

180 TL

180 TL

Digital Röntgen Her İlave Film

180 TL

180 TL

Röntgen Her İlave Film (24x30)

90 TL

90 TL

Röntgen Her İlave Film (30x40)

120 TL

120 TL

Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5', 15',30'

700 TL

700 TL

6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)

Sistogram (Pozitif kontrast)

300 TL

300 TL

 

 

 

ULTRASOUND

KEDİ

KÖPEK

Ultrasound Abdominal Muayene

330 TL

400 TL

Ultrasound Jinekolojik Muayene

250 TL

300 TL

     

3.CERRAHİ TEDAVİLER

ANESTEZİ, SEDASYON VE OPERASYONA HAZIRLIK UYGULAMALARI

KEDİ

KÖPEK

Operasyona Hazırlama

70 TL

70 TL

Endotrakeal Tüp Uygulanması

60 TL

60 TL

Gaz Anestezisi (Saati)

130 TL

190 TL

Sedasyon Uygulama

80 TL

-

Sedasyon Uygulama (20 kg'a kadar)

-

120 TL

Sedasyon Uygulama (20-40 kg arası)

-

130 TL

Sedasyon Uygulama (40 kg ve yukarısı)

-

140 TL

Enjektabl Anestezi Uygulama

100 TL

-

Enjektabl Anestezi Uygulama (20 kg'a kadar)

-

130 TL

Enjektabl Anestezi Uygulama (20-40 kg arası)

-

150 TL

Enjektabl Anestezi Uygulama (40 kg ve yukarısı)

-

160 TL

     

KASTRASYON (ORŞİDEKTOMİ) UYGULAMALARI

KEDİ

KÖPEK

Orşidektomi (Kastrasyon)

400 TL

-

Orşidektomi (Kastrasyon) (20 kg'a kadar)

-

550 TL

Orşidektomi (Kastrasyon) (20 kg ve yukarısı)

-

600 TL

Orşidektomi (Kastrasyon) (İnguinal kriptorşit durumunda)

600 TL

800 TL

Orşidektomi (Kastrasyon) (İntraabdominal kriptorşit durumunda)

850 TL

950 TL

     

KISIRLAŞTIRMA (OVARİOHİSTEREKTOMİ) UYGULAMALARI

KEDİ

KÖPEK

Ovariohisterektomi

600 TL

-

Ovariohisterektomi (20 kg'a kadar)

-

650 TL

Ovariohisterektomi (20-40 kg arası)

-

750 TL

Ovariohisterektomi (40 kg ve yukarısı)

-

100 TL

Ovariohisterektomi (Erken gebeliklerde ek olarak)

100 TL

150 TL

     

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

Sezaryen Operasyonu

900 TL

-

Sezaryen Operasyonu (20 kg'a kadar)

-

1.000 TL

Sezaryen Operasyonu (20 kg ve yukarısı)

-

1.200 TL

Prolapsus Vagina (Reddetme)

450 TL

550 TL

Prolapsus Vagina (Operasyon)

750 TL

1.000 TL

Pyometra

900 TL

-

Pyometra (20 kg'a kadar)

-

1.000 TL

Pyometra (20 kg ve yukarısı)

-

1.100 TL

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Parsiyal mastektomi)

900 TL

1.100 TL

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Total mastektomi)

1.100 TL

1.500 TL

ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLAR

KEDİ

KÖPEK

Ekstremite Amputasyonu

800 TL

1.000 TL

Ekstremite Amputasyonu (20 kg'a kadar)

-

1.100 TL

Ekstremite Amputasyonu (20 kg ve üzeri)

-

1.200 TL

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Kapalı ret)

600 TL

750 TL

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Cerrahi müdahale)

650 TL

900 TL

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10kg'a kadar)

950 TL

1.300 TL

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10-20 kg arası)

-

1.500 TL

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

1.700 TL

Atel İle Fiksasyon

350 TL

500 TL

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.200 TL

1.500 TL

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg- 20 kg arası)

-

1.650 TL

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

1.800 TL

Plaka İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.500 TL

1.800 TL

Plaka İle Kırık Tedavisi (10 kg-20 kg arası)

-

2.000 TL

Plaka İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

2.200 TL

İntramedular Pin Çıkartılması

450 TL

600 TL

Plaka Çıkartılması

650 TL

900 TL

Maxilla Ayrılması ve Yumuşak Damak Yırtığı

900 TL

1.500 TL

Artrodez Uygulama (Plaka ile)

1.500 TL

1.700 TL

Artrodez Uygulama (Eksternal fiksatör ile)

1.200 TL

1.300 TL

Kaput Femoris Rezeksiyonu

1.000 TL

1.700 TL

     

GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

Gastrotomi (10 kg'a kadar)

1.200 TL

1.500 TL

Gastrotomi (10 - 20 kg arası)

-

1.600 TL

Gastrotomi (20 kg ve üzeri)

-

1.800 TL

Gastrik Torsiyon

-

2.300 TL

Gastropeksi

900 TL

1.100 TL

Enterotomi (10 kg'a kadar)

1.200 TL

1.500 TL

Enterotomi (10 - 20 kg arası)

-

1.600 TL

Enterotomi (20 kg ve üzeri)

-

1.800 TL

Enterektomi (Bağırsak Anastomozu)

1.600 TL

2.200 TL

Subtotal Kolektomi (Mega Kolon Operasyonu)

2.000 TL

2.500 TL

Rektopeksi

1.000 TL

1.000 TL

     

OFTALMİK CERRAHİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

Entropium Tedavisi (Tek Taraflı)

650 TL

750 TL

Entropium Tedavisi (Çift Taraflı)

1.000 TL

1.400 TL

Harder Bezi Ekstirpasyonu

650 TL

900 TL

Harder Bezi Hiperplazisi Operasyonu (Gömme yöntemi)

1.000 TL

1.200 TL

Tarsorafi

550 TL

700 TL

Simbleferon Operasyonu

1.900 TL

-

     

GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

Apse Tedavisi (Penrose diren, irigasyon, dikiş uygulaması)

500 TL

500 TL

Küçük Doku Yırtığı

320 TL

320 TL

Büyük Doku Yırtığı

600 TL

750 TL

Deri Tümörü

700 TL

1.000 TL

Diagnostik Laparotomi

1.100 TL

1.200 TL

Diyafram Hernisi (10 kg'a kadar)

1.750 TL

1.900 TL

Diyafram Hernisi (10 - 20 kg arası)

-

2.000 TL

Diyafram Hernisi (20 kg ve üzeri)

-

2.500 TL

İnguinal Herni

1.000 TL

1.100 TL

Perineal Herni

1.500 TL

1.700 TL

Umblikal Herni (Göbek Fıtığı)

950 TL

1.200 TL

     

VETERİNER DİŞ HEKİMLİĞİ

KEDİ

KÖPEK

Dental Muayene (Anestezi altında rutin muayene)

120 TL

130 TL

Dental Radyografi (Tek diş)

70 TL

70 TL

Dental Radyografi (Tam ağız)

500 TL

500 TL

El Aleti İle Detertraj

210 TL

300 TL

Ultrasonik Scaler İle Detertraj

500 TL

550 TL

Diş Çekimi (Tek-İki köklü)

120 TL

170 TL

Diş Çekimi (Üç-Dört köklü))

250 TL

330 TL

Kök Çekimi (Kırık Diş)

600 TL

700 TL

Düşmemiş Süt Dişi Çekimi

150 TL

180 TL

 

AÇIKLAMALAR

 

1. Kanatlı kümes hayvanı muayene 30,00 TL, Balık muayene havuz başına 200,00 TL, Arı muayene kovan başına 70,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 150,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 150,00 TL'dir.

 

2. Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücreti vizitenin %60'ı kadardır.

 

3. 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.

 

4. Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.

 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.

 

6. Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 70 TL'dir.

 

7. FİYATLARA KDV DAHİLDİR.

     
     
  Erol SAYIN  
  Yönetim Kurulu a.  
  BAŞKAN