TRABZON BÖLGESİ

( Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize,Trabzon )

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

2023 YILI 2.DÖNEM (TEMMUZ)

MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

               
       
  B.BAŞ K.BAŞ
1 MUAYENE ÜCRETLERİ 750.00 TL 500.00 TL
2 SUNİ TOHUMLAMA 800.00 TL 500.00 TL
3 PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme) 1500.00 TL 1000.00 TL
4 PROLAPSUS UTERİ 2500.00 TL 1000.00 TL
5 RETENTİO SECUNDİNARUM 1500.00 TL -
6 GÜÇ DOĞUM 2500.00 TL 1000.00 TL
7 GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrason) 1000.00 TL 750.00 TL
8 GEBELİK TEŞHİSİ (Rektal) 750.00 TL -
9 SEZARYAN 5000.00 TL 2000.00 TL
10 RUMENATOMİ - ABDOMEN OP. 5000.00 TL 2000.00 TL
11 İNTRAVENÖZ ENJ. 200.00 TL 150.00 TL
12 İNTRAMUSKULER ENJ. 150.00 TL 200.00 TL
13 AŞI TATBİKLERİ 100.00 TL 50.00 TL
14 BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON 1000.00 TL 500.00 TL
15  RAPOR DÜZENLEME-REÇETE 300.00 TL 300.00 TL
               
               
 
                 

2023 YILI

EV ve SÜS HAYVANLARI

ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ

    KEDİ KÖPEK  
1 Muayene - Konsultasyon 500.00 TL 500.00 TL  
2 Yazışma - Rapor Düzenleme 300.00 TL 300.00 TL  
3 Rabies (Kuduz) 350.00 TL 350.00 TL  
4 DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları) - 600.00 TL  
5 Corona Virus - 600.00 TL  
6 Bordatella Bronchiseptica Bacterin (Kennel Cough) - 600.00 TL  
7 Borelia Burgdorferi - 750.00 TL  
8 FVRCP ( Kedi Karma Aşıları ) 600.00 TL -  
9 FeLV (Kedi Lösemi Aşısı) 750.00 TL -  
10 FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı ) 800.00 TL -  
11 Microsporum Canis (Mantar Hastalığı) 900.00 TL 900.00 TL  
12 İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama  800.00 TL 800.00 TL  
           
           
           
AÇIKLAMALAR  
1- Kanatlı kümes hayvanı muayene 100,00 TL, Balık muayene havuz başına 500,00 TL , Arı muayene kovan başına 200,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 300,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 300,00 TL'dir.  
 
2- Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücretlidir.  
3- 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.
4- Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.  
6- Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 100 TL'dir.
7- FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
8-  Asgari Ücret Tarifesine uymak zorunlu olup, uymayanlar hakkında 6343 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapılacaktır.  

 

I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER
MUAYENE ve KONSULTASYONLAR KEDİ

KÖPEK

Genel Muayene 500 TL 500 TL
Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti 300 TL 300 TL
     
Muayene (Kafes Kuşları) 200 TL
Muayene (Sürüngenler) 300 TL
Muayene (Kemirgenler) 300 TL
     
MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER KEDİ

KÖPEK

Anal Keselerin Temizlenmesi 300 TL 300 TL
Korneal Fluoresin Uygulama 350 TL 350 TL
Shirmer Göz Yaşı Testi 300 TL 300 TL
Enjeksiyon (Subkutan) 150 TL 150 TL
Enjeksiyon (İntramuskuler) 150 TL 150 TL
Enjeksiyon (İntravenoz) 250 TL 250 TL
Karın İçi Sıvı Drenajı 400 TL 400 TL
Dişi İdrar Yolları Sondalama 350 TL 350 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama 500 TL 600 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd) 600 TL -
Sistosentez İle Örnek Alınması 300 TL 350 TL
Yara Temizleme (Basit) 350 TL 350 TL
Yara Temizleme (Komplike) 450 TL 450 TL
Pansuman Uygulama 300 TL 300 TL
Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama 300 TL 300 TL
Enema (Lavman) 350 TL 450 TL
Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü) 350 TL 400 TL
Ağızdan İlaç İçirme 75 TL 75 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik) 300 TL 400 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile) 500 TL 600 TL
Oksijen Tedavisi (Yarım saat) 300 TL 300 TL
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma 400 TL 500 TL
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma 400 TL 500 TL
Tırnak Kesme 150 TL 250 TL
Mikroçip İmplantasyonu 350 TL 350 TL
Ötanazi 1.250 TL 1.500 TL
     
     
     
SIVI TEDAVİSİ KEDİ

KÖPEK

Kan Transfüzyonu 1.000 TL 1.000 TL
Donör Kan Alımı 500 TL 500 TL
Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç) 400 TL 500 TL
Subkutan Sıvı Tedavisi 200 TL 300 TL
Anjiokat Uygulama 250 TL 300 TL
Anjiokat Yenileme 200 TL 250 TL
     
LABORATUVAR İŞLEMLERİ KEDİ

KÖPEK

Kan Alımı 250 TL 250 TL
Kan Glukoz Testi (Stripile) 250 TL 250 TL
Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim) 300 TL 300 TL
Kan Sayımı (Hemogram) 500 TL 500 TL
İdrar Muayenesi (Strip) 350 TL 350 TL
KUDUZ TİTRASYON (laboratuvar ücreti hariç) 2.000 TL 2.000 TL
AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR KEDİ

KÖPEK

Rabies (Kuduz) 350 TL 350 TL
DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları) - 600 TL
Corona Virus - 600 TL
Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough) - 600 TL
Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı) - 750 TL
FVRCP (Kedi karma aşıları) 600 TL -
FeLV (Kedi lösemi virus) 750 TL -
FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı) 800 TL -
Microsporum Canis (Mantar hastalığı) 900 TL 900 TL
İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama 800 TL 800 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar) 200 TL 200 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet) - 150 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar) 200 TL 200 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için) - 150 TL
Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama 150 TL 150 TL
* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için) 300 TL 400 TL
*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile) 150 TL 150 TL
(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)
     
     
     
     
     
II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ
RADYOGRAFİ KEDİ

KÖPEK

Digital Röntgen 650 TL 650 TL
Digital Röntgen Her İlave Film 400 TL 400 TL
Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5', 15',30' 2.000 TL 2.000 TL
6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)
Sistogram (Pozitif kontrast) 1.500 TL 1.500 TL
     
     
ULTRASOUND KEDİ

KÖPEK

Ultrasound Abdominal Muayene 1.000 TL 1.000 TL
Ultrasound Jinekolojik Muayene 1.000 TL 1.000 TL
     
     
3.CERRAHİ TEDAVİLER
ANESTEZİ, SEDASYON VE OPERASYONA HAZIRLIK UYGULAMALARI KEDİ

KÖPEK

Operasyona Hazırlama 250 TL 250 TL
Endotrakeal Tüp Uygulanması 200 TL 200 TL
Gaz Anestezisi (Saati) 400 TL 500 TL
Sedasyon Uygulama 250 TL -
Sedasyon Uygulama (20 kg'a kadar) - 400 TL
Sedasyon Uygulama (20-40 kg arası) - 500 TL
Sedasyon Uygulama (40 kg ve yukarısı) - 600 TL
Enjektabl Anestezi Uygulama 400 TL -
Enjektabl Anestezi Uygulama (20 kg'a kadar) - 400 TL
Enjektabl Anestezi Uygulama (20-40 kg arası) - 500 TL
Enjektabl Anestezi Uygulama (40 kg ve yukarısı) - 600 TL
     
KASTRASYON (ORŞİDEKTOMİ) UYGULAMALARI KEDİ

KÖPEK

Orşidektomi (Kastrasyon) 2.000 TL -
Orşidektomi (Kastrasyon) (0-10 kg'a kadar) - 2.500 TL
Orşidektomi (Kastrasyon) (10-20 kg ) - 3.000 TL
Orşidektomi (Kastrasyon) (20 kg ve yukarısı ) - 4.000 TL
Orşidektomi (Kastrasyon) (İnguinal kriptorşit durumunda) 3.000 TL 3.500 TL
Orşidektomi (Kastrasyon) (İntraabdominal kriptorşit durumunda) 3.000 TL 3.500 TL
KISIRLAŞTIRMA (OVARİOHİSTEREKTOMİ) UYGULAMALARI KEDİ

KÖPEK

Ovariohisterektomi - Operasyon Malzemeleri ve Giderler Dahil 3.500 TL -
Ovariohisterektomi (20 kg'a kadar) - 3.500 TL
Ovariohisterektomi (20-40 kg arası) - 4.000 TL
Ovariohisterektomi (40 kg ve yukarısı) - 4.500 TL
Ovariohisterektomi (Erken gebeliklerde ek olarak) 750 TL 750 TL
     
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ OPERASYONLARI KEDİ

KÖPEK

Sezaryen Operasyonu  - Operasyon Malzemeleri ve Giderler Dahil 6.000 TL -
Sezaryen Operasyonu (20 kg'a kadar) - 7.000 TL
Sezaryen Operasyonu (20 kg ve yukarısı) - 7.500 TL
Prolapsus Vagina (Reddetme) 2.000 TL 2.500 TL
Prolapsus Vagina (Operasyon) 5.000 TL 6.000 TL
Pyometra 6.000 TL -
Pyometra (20 kg'a kadar) - 6.500 TL
Pyometra (20 kg ve yukarısı) - 7.000 TL
Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Parsiyal mastektomi) 3.500 TL 4.000 TL
Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Total mastektomi) 4.000 TL 4.500 TL
ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLAR KEDİ

KÖPEK

Ekstremite Amputasyonu 3.500 TL 4.000 TL
Ekstremite Amputasyonu (20 kg'a kadar) - 4.000 TL
Ekstremite Amputasyonu (20 kg ve üzeri) - 4.500 TL
Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Kapalı ret) 2.500 TL 3.000 TL
Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Cerrahi müdahale) 3.500 TL 4.000 TL
Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10kg'a kadar) 3.500 TL 4.000 TL
Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10-20 kg arası) - 6.000 TL
Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri) - 7.000 TL
Atel İle Fiksasyon 1.500 TL 2.000 TL
İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar) 6.000 TL 6.500 TL
İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg- 20 kg arası) - 6.000 TL
İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri) - 7.000 TL
Plak İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar) 6.000 TL 7.000 TL
Plak İle Kırık Tedavisi (10 kg-20 kg arası) - 7.000 TL
Plak İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri) - 7.500 TL
İntramedular Pin Çıkartılması 2.000 TL 2.500 TL
Plak Çıkartılması 2.500 TL 3.000 TL
Maxilla Ayrılması ve Yumuşak Damak Yırtığı 4.000 TL 5.000 TL
Artrodez Uygulama (Plak ile) 5.500 TL 6.000 TL
Artrodez Uygulama (Eksternal fiksatör ile) 4.500 TL 5.000 TL
Kaput Femoris Rezeksiyonu 4.000 TL 5.000 TL
     
GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ OPERASYONLARI KEDİ

KÖPEK

Gastrotomi (10 kg'a kadar) 4.000 TL 5.000 TL
Gastrotomi (10 - 20 kg arası) - 5.500 TL
Gastrotomi (20 kg ve üzeri) - 6.500 TL
Gastrik Torsiyon - 7.000 TL
Gastropeksi 3.500 TL 4.000 TL
Enterotomi (10 kg'a kadar) 4.500 TL 5.500 TL
Enterotomi (10 - 20 kg arası) - 6.000 TL
Enterotomi (20 kg ve üzeri) - 6.500 TL
Enterektomi (Bağırsak Anastomozu) 5.000 TL 6.000 TL
Subtotal Kolektomi (Mega Kolon Operasyonu) 7.000 TL 8.000 TL
Rektopeksi 4.000 TL 5.000 TL
     
     
     
     
     
     
     
OFTALMİK CERRAHİ OPERASYONLARI KEDİ

KÖPEK

Entropium Tedavisi (Tek Taraflı) 3.000 TL 3.500 TL
Entropium Tedavisi (Çift Taraflı) 4.000 TL 4.500 TL
Harder Bezi Ekstirpasyonu 2.500 TL 3.000 TL
Harder Bezi Hiperplazisi Operasyonu (Gömme yöntemi) 4.000 TL 4.500 TL
Tarsorafi 3.000 TL 3.500 TL
Simbleferon Operasyonu 6.500 TL -
Bulbus Oculi ekstirpasyonu 3000 TL 3500 TL
GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI KEDİ  
Apse Tedavisi (Penrose diren, irigasyon, dikiş uygulaması) 2.000 TL 2.500 TL
Küçük Doku Yırtığı 1.500 TL 1.500 TL
Büyük Doku Yırtığı 2.500 TL 3.000 TL
Deri Tümörü 3.000 TL 3.500 TL
Diagnostik Laparotomi 4.500 TL 5.000 TL
Diyafram Hernisi (10 kg'a kadar) 5.000 TL 5.500 TL
Diyafram Hernisi (10 - 20 kg arası) - 6.000 TL
Diyafram Hernisi (20 kg ve üzeri) - 7.000 TL
İnguinal Herni 4.000 TL 5.000 TL
Perineal Herni 5.000 TL 6.000 TL
Umblikal Herni (Göbek Fıtığı) 3.000 TL 4.000 TL
     
VETERİNER DİŞ HEKİMLİĞİ KEDİ

KÖPEK

Dental Muayene (Anestezi altında rutin muayene) 300 TL 300 TL
Dental Radyografi (Tek diş) 250 TL 250 TL
Dental Radyografi (Tam ağız) 1.500 TL 1.500 TL
Ultrasonik Scaler İle Detertraj 1.500 TL 2.000 TL
Diş Çekimi (Tek-İki köklü) 400 TL 500 TL
Diş Çekimi (Üç-Dört köklü)) 500 TL 600 TL
Kök Çekimi (Kırık Diş) 1.500 TL 2.000 TL
Düşmemiş Süt Dişi Çekimi 400 TL 500 TL

                                                                                                                                Erol SAYIN

                                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu a.

                                                                                                                                                                             BAŞKAN