2022 YILI

MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

 

1

MUAYENE ÜCRETLERİ

250,00 TL

170,00 TL

 

2

SUNİ TOHUMLAMA

200,00 TL

150,00 TL

 

3

PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme)

600,00 TL

350,00 TL

 

4

PROLAPSUS UTERİ

750,00 TL

350,00 TL

 

5

RETENTİO SECUNDİNARUM

450,00 TL

-

 

6

GÜÇ DOĞUM

700,00 TL

300,00 TL

 

7

GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrasyonlu)

300,00 TL

250,00 TL

 

8

GEBELİK TEŞHİSİ (Rektal)

200,00 TL

-

 

9

SEZARYAN

1400,00 TL

600,00 TL

 

10

RUMENATOMİ - ABDOMEN OP.

1400,00 TL

700,00 TL

 

11

İNTRAVENÖZ ENJ.

100,00 TL

100,00 TL

 

12

İNTRAMUSKULER ENJ.

50,00 TL

50,00 TL

 

13

AŞI TATBİKLERİ

50,00 TL

50,00 TL

 

14

BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON

350,00 TL

200,00 TL

 

15

YAZIŞMA RAPOR DÜZENLEME

70,00 TL

70,00 TL

 

           
           

2022 YILI

EV ve SÜS HAYVANLARI

ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ

         
   

 

 

 

KEDİ

KÖPEK

1

Muayene - Konsultasyon

200,00 TL

200,00 TL

2

Yazışma - Rapor Düzenleme

70,00 TL

70,00 TL

3

Rabies (Kuduz)

180,00 TL

180,00 TL

4

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları)

-

200,00 TL

5

Corona Virus

-

200,00 TL

6

Bordatella Bronchiseptica Bacterin (Kennel Cough)

-

200,00 TL

7

Borelia Burgdırferi

-

250,00 TL

8

FVRCP ( Kedi Karma Aşıları )

200,00 TL

-

9

FeLV (Kedi Lösemi Aşısı)

250,00 TL

-

10

FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı )

300,00 TL

-

11

Microsporum Canis (Mantar Hastalığı)

300,00 TL

300,00 TL

12

İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama

250,00 TL

250,00 TL

         

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER

 

 

 

MUAYENE ve KONSULTASYONLAR

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Genel Muayene

200 TL

200 TL

 

 

 

Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti

100 TL

100 TL

 

 

 
       

 

 

Muayene (Kafes Kuşları)

70 TL

 

 

 

Muayene (Sürüngenler)

70 TL

 

 

 

Muayene (Kemirgenler)

70 TL

 

 

 
       

 

 

MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Anal Keselerin Temizlenmesi

100 TL

100 TL

 

 

 

Korneal Fluoresin Uygulama

100 TL

100 TL

 

 

 

Shirmer Göz Yaşı Testi

100 TL

100 TL

 

 

 

Enjeksiyon (Subkutan)

50 TL

50 TL

 

 

 

Enjeksiyon (İntramuskuler)

50 TL

50 TL

 

 

 

Enjeksiyon (İntravenoz)

100 TL

100 TL

 

 

 

Karın İçi Sıvı Drenajı

150 TL

150 TL

 

 

 

Dişi İdrar Yolları Sondalama

150 TL

150 TL

 

 

 

Erkek İdrar Yolları Sondalama

250 TL

250 TL

 

 

 

Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd)

300 TL

-

 

 

 

Sistosentez İle Örnek Alınması

120 TL

120 TL

 

 

 

Yara Temizleme (Basit)

100 TL

100 TL

 

 

 

Yara Temizleme (Komplike)

200 TL

200 TL

 

 

 

Pansuman Uygulama

100 TL

100 TL

 

 

 

Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama

100 TL

100 TL

 

 

 

Enema (Lavman)

100 TL

150 TL

 

 

 

Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü)

100 TL

120 TL

 

 

 

Ağızdan İlaç İçirme

35 TL

35 TL

 

 

 

Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik)

100 TL

100 TL

 

 

 

Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile)

250 TL

350 TL

 

 

 

Oksijen Tedavisi (Yarım saat)

100 TL

100 TL

 

 

 

Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma

150 TL

180 TL

 

 

 

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma

150 TL

180 TL

 

 

 

Tırnak Kesme

50 TL

70 TL

 

 

 

Mikroçip İmplantasyonu

125 TL

125 TL

 

 

 

Ötanazi

450 TL

600 TL

 

 

 
       

 

 

SIVI TEDAVİSİ

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Kan Transfüzyonu

500 TL

500 TL

 

 

 

Donör Kan Alımı

150 TL

150 TL

 

 

 

Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç)

130 TL

130 TL

 

 

 

Subkutan Sıvı Tedavisi

80 TL

80 TL

 

 

 

Anjiokat Uygulama

100 TL

100 TL

 

 

 

Anjiokat Yenileme

50 TL

50 TL

 

 

 
       

 

 

LABORATUVAR İŞLEMLERİ

KEDİ

 

 

 

 

Kan Alımı

75 TL

75 TL

 

 

 

Kan Glukoz Testi (Stripile)

75 TL

75 TL

 

 

 

Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim)

80 TL

80 TL

 

 

 

Kan Sayımı (Hemogram)

200 TL

200 TL

 

 

 

İdrar Muayenesi (Strip)

100 TL

100 TL

 

 

 
       

 

 

AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Rabies (Kuduz)

180 TL

180 TL

 

 

 

DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları)

-

200 TL

 

 

 

Corona Virus

-

200 TL

 

 

 

Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough)

-

200 TL

 

 

 

Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı)

-

250 TL

 

 

 

FVRCP (Kedi karma aşıları)

200 TL

-

 

 

 

FeLV (Kedi lösemi virus)

250 TL

-

 

 

 

FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı)

300 TL

-

 

 

 

Microsporum Canis (Mantar hastalığı)

300 TL

300 TL

 

 

 

İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama

250 TL

250 TL

 

 

 

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar)

50 TL

50 TL

 

 

 

Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet)

-

50 TL

 

 

 

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar)

90 TL

90 TL

 

 

 

Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için)

-

50 TL

 

 

 

Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama

70 TL

70 TL

 

 

 

* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için)

100 TL

170 TL

 

 

 

*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile)

50 TL

50 TL

 

 

 

(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)

 

 

 
       

 

 

II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ

 

 

 

RADYOGRAFİ

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Digital Röntgen – Bilgisayarlı Röntgen

270 TL

270 TL

 

 

 

Digital Röntgen Her İlave Film

230 TL

230 TL

 

 

 

Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5', 15',30'

1.000 TL

1.000 TL

 

 

 

6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)

 

 

 

Sistogram (Pozitif kontrast)

500 TL

500 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTRASOUND

 

 

 

 

 

Ultrasound Abdominal Muayene

500 TL

500 TL

 

 

 

Ultrasound Jinekolojik Muayene

400 TL

400 TL

 

 

 
       

 

 

3.CERRAHİ TEDAVİLER

 

 

 

ANESTEZİ, SEDASYON VE OPERASYONA HAZIRLIK UYGULAMALARI

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Operasyona Hazırlama

90 TL

90 TL

 

 

 

Endotrakeal Tüp Uygulanması

80 TL

80 TL

 

 

 

Gaz Anestezisi (Saati)

160 TL

220 TL

 

 

 

Sedasyon Uygulama

100 TL

-

 

 

 

Sedasyon Uygulama (20 kg'a kadar)

-

150 TL

 

 

 

Sedasyon Uygulama (20-40 kg arası)

-

180 TL

 

 

 

Sedasyon Uygulama (40 kg ve yukarısı)

-

200 TL

 

 

 

Enjektabl Anestezi Uygulama

130 TL

-

 

 

 

Enjektabl Anestezi Uygulama (20 kg'a kadar)

-

160 TL

 

 

 

Enjektabl Anestezi Uygulama (20-40 kg arası)

-

190 TL

 

 

 

Enjektabl Anestezi Uygulama (40 kg ve yukarısı)

-

200 TL

 

 

 
       

 

 

KASTRASYON (ORŞİDEKTOMİ) UYGULAMALARI

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Orşidektomi (Kastrasyon)
Operasyon Malzemeleri ve Giderleri Dâhil

750 TL

-

 

 

 

Orşidektomi (Kastrasyon) (20 kg'a kadar)

-

800 TL

 

 

 

Orşidektomi (Kastrasyon) (20 kg ve yukarısı)

-

1.000 TL

 

 

 

Orşidektomi (Kastrasyon) (İnguinal kriptorşit durumunda)

1.000 TL

1.200 TL

 

 

 

Orşidektomi (Kastrasyon) (İntraabdominal kriptorşit durumunda)

1.200 TL

1.500 TL

 

 

 
       

 

 

KISIRLAŞTIRMA (OVARİOHİSTEREKTOMİ) UYGULAMALARI

KEDİ

 

 

 

 

Ovariohisterektomi - Operasyon Malzemeleri ve Giderleri Dâhil

1.000 TL

-

 

 

 

Ovariohisterektomi (20 kg'a kadar)

-

1.100 TL

 

 

 

Ovariohisterektomi (20-40 kg arası)

-

1.200 TL

 

 

 

Ovariohisterektomi (40 kg ve yukarısı)

-

1.700 TL

 

 

 

Ovariohisterektomi (Erken gebeliklerde ek olarak)

200 TL

250 TL

 

 

 
       

 

 

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Sezaryen Operasyonu - Operasyon Malzemeleri ve Giderleri Dâhil

1400 TL

-

 

 

 

Sezaryen Operasyonu (20 kg'a kadar)

-

1.800 TL

 

 

 

Sezaryen Operasyonu (20 kg ve yukarısı)

-

2.000 TL

 

 

 

Prolapsus Vagina (Reddetme)

600 TL

750 TL

 

 

 

Prolapsus Vagina (Operasyon)

1.500 TL

2.000 TL

 

 

 

Pyometra

1.500 TL

-

 

 

 

Pyometra (20 kg'a kadar)

-

1.700 TL

 

 

 

Pyometra (20 kg ve yukarısı)

-

2.500 TL

 

 

 

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Parsiyal mastektomi)

1.400 TL

1.600 TL

 

 

 

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Total mastektomi)

1.600 TL

1.900 TL

 

 

 

 

 

 

 

ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLAR

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Ekstremite Amputasyonu

1.000 TL

1.300 TL

 

 

 

Ekstremite Amputasyonu (20 kg'a kadar)

-

1.400 TL

 

 

 

Ekstremite Amputasyonu (20 kg ve üzeri)

-

1.500 TL

 

 

 

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Kapalı ret)

750 TL

950 TL

 

 

 

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Cerrahi müdahale)

850 TL

1.200 TL

 

 

 

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10kg'a kadar)

1.200 TL

1.650 TL

 

 

 

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (10-20 kg arası)

-

1.900 TL

 

 

 

Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

2.000 TL

 

 

 

Atel İle Fiksasyon

450 TL

650 TL

 

 

 

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.500 TL

1.900 TL

 

 

 

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (10 kg- 20 kg arası)

-

2.000 TL

 

 

 

İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

2.300 TL

 

 

 

Plaka İle Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.900 TL

2.300 TL

 

 

 

Plaka İle Kırık Tedavisi (10 kg-20 kg arası)

-

2.500 TL

 

 

 

Plaka İle Kırık Tedavisi (20 kg ve üzeri)

-

2.700 TL

 

 

 

İntramedular Pin Çıkartılması

600 TL

800 TL

 

 

 

Plaka Çıkartılması

800 TL

1.200 TL

 

 

 

Maxilla Ayrılması ve Yumuşak Damak Yırtığı

1.200 TL

1.900 TL

 

 

 

Artrodez Uygulama (Plaka ile)

1.900 TL

2.200 TL

 

 

 

Artrodez Uygulama (Eksternal fiksatör ile)

1.500 TL

1.600 TL

 

 

 

Kaput Femoris Rezeksiyonu

1.300 TL

2.000 TL

 

 

 

 

 

     

 

 

GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Gastrotomi (10 kg'a kadar)

1.500 TL

1.800 TL

 

 

 

Gastrotomi (10 - 20 kg arası)

-

2.000 TL

 

 

 

Gastrotomi (20 kg ve üzeri)

-

2.300 TL

 

 

 

Gastrik Torsiyon

-

2.900 TL

 

 

 

Gastropeksi

1.200 TL

1.400 TL

 

 

 

Enterotomi (10 kg'a kadar)

1.500 TL

1.900 TL

 

 

 

Enterotomi (10 - 20 kg arası)

-

2.000 TL

 

 

 

Enterotomi (20 kg ve üzeri)

-

2.200 TL

 

 

 

Enterektomi (Bağırsak Anastomozu)

2.000 TL

2.500 TL

 

 

 

Subtotal Kolektomi (Mega Kolon Operasyonu)

2.300 TL

2.800 TL

 

 

 

Rektopeksi

1.300 TL

1.300 TL

 

 

 
       

 

 

 

 

     

 

 

OFTALMİK CERRAHİ OPERASYONLARI
( Operasyon Malzemeleri ve Giderleri Dâhil )

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Entropium Tedavisi (Tek Taraflı)

1.000 TL

1.100 TL

 

 

 

Entropium Tedavisi (Çift Taraflı)

1.300 TL

1.500 TL

 

 

 

Harder Bezi Ekstirpasyonu

900 TL

1.400 TL

 

 

 

Harder Bezi Hiperplazisi Operasyonu (Gömme yöntemi)

1.500 TL

1.600 TL

 

 

 

Tarsorafi

800 TL

900 TL

 

 

 

Simbleferon Operasyonu

2.500 TL

-

 

 

 

 

     

 

 

GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Apse Tedavisi (Penrose diren, irigasyon, dikiş uygulaması)

700 TL

700 TL

 

 

 

Küçük Doku Yırtığı

450 TL

450 TL

 

 

 

Büyük Doku Yırtığı

800 TL

1.000 TL

 

 

 

Deri Tümörü

1.000 TL

1.300 TL

 

 

 

Diagnostik Laparotomi

1.500 TL

1.700 TL

 

 

 

Diyafram Hernisi (10 kg'a kadar)

2.400 TL

2.600 TL

 

 

 

Diyafram Hernisi (10 - 20 kg arası)

-

2.400 TL

 

 

 

Diyafram Hernisi (20 kg ve üzeri)

-

3.000 TL

 

 

 

İnguinal Herni

1.400 TL

1.500 TL

 

 

 

Perineal Herni

1.900 TL

2.100 TL

 

 

 

Umblikal Herni (Göbek Fıtığı)

1.300 TL

1.500 TL

 

 

 

 

     

 

 

VETERİNER DİŞ HEKİMLİĞİ

KEDİ

KÖPEK

 

 

 

Dental Muayene (Anestezi altında rutin muayene)

150 TL

150 TL

 

 

 

Dental Radyografi (Tek diş)

100 TL

100 TL

 

 

 

Dental Radyografi (Tam ağız)

650 TL

650 TL

 

 

 

Ultrasonik Scaler İle Detertraj

600 TL

750 TL

 

 

 

Diş Çekimi (Tek-İki köklü)

150 TL

200 TL

 

 

 

Diş Çekimi (Üç-Dört köklü))

300 TL

400 TL

 

 

 

Kök Çekimi (Kırık Diş)

750 TL

850 TL

 

 

 

Düşmemiş Süt Dişi Çekimi

200 TL

250 TL

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 
 
  1. Kanatlı kümes hayvanı muayene 50,00 TL, Balık muayene havuz başına 300,00 TL, Arı muayene kovan başına 100,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 200,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 200,00 TL'dir.
 
 

 

  1. Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücretlidir.
 

 

  1. 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.
 

 

  1. Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.
 

 

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.
 

 

  1. Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 150 TL'dir.
 

 

  1. FİYATLARA KDV DÂHİLDİR.
  2. Asgari Ücret Tarifesine uymak zorunlu olup, uymayanlar hakkında 6343 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapılacaktır.
 
           
         
     

Erol SAYIN

 
     

Yönetim Kurulu a.

 
     

BAŞKAN