TRABZON BÖLGESİ
( Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize,Trabzon )
VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI
2022 YILI 2.DÖNEM
MUAYENEHANE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
           
       
  BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ
1 MUAYENE ÜCRETLERİ 300,00 TL 200,00 TL
2 SUNİ TOHUMLAMA 300,00 TL 250,00 TL
3 PROLAPSUS VAGİNA (Reddetme) 750,00 TL 425,00 TL
4 PROLAPSUS UTERİ 900,00 TL 450,00 TL
5 RETENTİO SECUNDİNARUM 550,00 TL -
6 GÜÇ DOĞUM 850,00 TL 375,00 TL
7 GEBELİK TEŞHİSİ (Ultrasyonlu) 375,00 TL 300,00 TL
8 GEBELİK TEŞHİSİ (Rektal) 250,00 TL -
9 SEZARYAN 1750,00 TL 750,00 TL
10 RUMENATOMİ - ABDOMEN OP. 1750,00 TL 850,00 TL
11 İNTRAVENÖZ ENJ. 100,00 TL 100,00 TL
12 İNTRAMUSKULER ENJ. 50,00 TL 50,00 TL
13 AŞI TATBİKLERİ 50,00 TL 50,00 TL
14 BURDİZO PENSİ İLE KASTRASYON 450,00 TL 275,00 TL
15 YAZIŞMA RAPOR DÜZENLEME 100,00 TL 100,00 TL
           
AÇIKLAMALAR  
1- Kanatlı kümes hayvanı muayene 50,00 TL, Balık muayene havuz başına 300,00 TL , Arı muayene kovan başına 100,00 TL, Yabani memeli hayvan muayene 200,00TL, Egzotik - Yabani kanatlı hayvanı muayene 200,00 TL'dir.

2-

Muayene ücret; gebe hayvanlarda %30, Resmi tatil günleri ve gece %50 fazladır. Kontrol (10 günden sonra ) ücretlidir  
3- 10'dan fazla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanlarının muayenesinden, %40 oranında muayene ücreti indirimi yapılır.
4- Her müdahalede kullanılan malzeme, ilaç, aşı, narkoz, sperma, pansuman vs. ve yol gideri ücrete ilave edilir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının aşılama, küpeleme, suni tohumlama gibi ihalelerinde Odanın yeniden belirleyeceği ücretlendirme esas alınır.
6- Damızlık değeri olmadığına dair kesim raporu hayvan başına 100 TL'dir.
7- FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
8-  Asgari Ücret Tarifesine uymak zorunlu olup, uymayanlar hakkında 6343 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapılacaktır.
   
2022 YILI 2.DÖNEM  
EV ve SÜS HAYVANLARI  
ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ  
           
       
    KEDİ KÖPEK  
1 Muayene - Konsultasyon 250,00 TL 250,00 TL  
2 Yazışma - Rapor Düzenleme 100,00 TL 100,00 TL  
3 Rabies (Kuduz) 225,00 TL 225,00 TL  
4 DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek Karma Aşıları) - 320,00 TL  
5 Corona Virus - 320,00 TL  
6 Bordatella Bronchiseptica Bacterin (Kennel Cough) - 320,00 TL  
7 Borelia Burgdorferi - 320,00 TL  
8 FVRCP ( Kedi Karma Aşıları ) 320,00 TL -  
9 FeLV (Kedi Lösemi Aşısı) 350,00 TL -  
10 FIV ( Kedi İmmun Yetersizlik Hastalığı ) 400,00 TL -  
11 Microsporum Canis (Mantar Hastalığı) 400,00 TL 400,00 TL  
12 İmmun Sisten Aktivatörü Uygulama  400,00 TL 400,00 TL  

 

I. MUAYENE VE KLİNİK İŞLEMLER
MUAYENE ve KONSULTASYONLAR KEDİ

KÖPEK

Genel Muayene 250 TL 250 TL
Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti 100 TL 100 TL
     
Muayene (Kafes Kuşları) 80 TL
Muayene (Sürüngenler) 100 TL
Muayene (Kemirgenler) 80 TL
     
MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER

KEDİ

KÖPEK

Anal Keselerin Temizlenmesi 125 TL 125 TL
Korneal Fluoresin Uygulama 150 TL 150 TL
Shirmer Göz Yaşı Testi 150 TL 150 TL
Enjeksiyon (Subkutan) 75 TL 75 TL
Enjeksiyon (İntramuskuler) 75 TL 75 TL
Enjeksiyon (İntravenoz) 100 TL 100 TL
Karın İçi Sıvı Drenajı 200 TL 250 TL
Dişi İdrar Yolları Sondalama 200 TL 250 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama 300 TL 350 TL
Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd) 350 TL -
Sistosentez İle Örnek Alınması 150 TL 180 TL
Yara Temizleme (Basit) 200 TL 200 TL
Yara Temizleme (Komplike) 250 TL 250 TL
Pansuman Uygulama 125 TL 125 TL
Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama 125 TL 125 TL
Enema (Lavman) 150 TL 250 TL
Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlüğü) 200 TL 250 TL
Ağızdan İlaç İçirme 50 TL 50 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik) 150 TL 200 TL
Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile) 350 TL 450 TL
Oksijen Tedavisi (Yarım saat) 150 TL 150 TL
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma 175 TL 200 TL
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma 200 TL 250 TL
Tırnak Kesme 60 TL 80 TL
Mikroçip İmplantasyonu 160 TL 160 TL
Ötanazi 600 TL 750 TL
     
     
     
SIVI TEDAVİSİ

KEDİ

KÖPEK

Kan Transfüzyonu 650 TL 700 TL
Donör Kan Alımı 200 TL 250 TL
Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar içi verilen ek ilaçlar hariç) 200 TL 300 TL
Subkutan Sıvı Tedavisi 100 TL 100 TL
Anjiokat Uygulama 140 TL 140 TL
Anjiokat Yenileme 100 TL 100 TL
     
LABORATUVAR İŞLEMLERİ

KEDİ

KÖPEK

Kan Alımı 125 TL 125 TL
Kan Glukoz Testi (Stripile) 100 TL 100 TL
Kan Serum Biyokimyasal Testi (Her birim) 135 TL 135 TL
Kan Sayımı (Hemogram) 300 TL 300 TL
İdrar Muayenesi (Strip) 150 TL 150 TL
     
AŞILAMALAR ve ANTİPARAZİTER UYGULAMALAR KEDİ

KÖPEK

Rabies (Kuduz) 225 TL 225 TL
DHPPİ+L - DHPL - DP (Köpek karma aşıları) - 320 TL
Corona Virus - 320 TL
Bordetella Bronchiseptica Bakterin (Kennel cough) - 320 TL
Borrelia Burgdorferi (Lyme hastalığı) - 400 TL
FVRCP (Kedi karma aşıları) 320 TL -
FeLV (Kedi lösemi virus) 350 TL -
FIV (Kedi immun sistem yetersizlik hastalığı) 400 TL -
Microsporum Canis (Mantar hastalığı) 400 TL 400 TL
İmmun Sistem Aktivatörü Uygulama 400 TL 400 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (10 kg'a kadar) 100 TL 100 TL
Oral Yolla Nematod-Cestod Mücadelesi (İlave her tablet) - 75 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'a kadar) 100 TL 100 TL
Prazikuantel İçeren Enjektabllar (10 kg'ı aşan her 5 kg için) - 60 TL
Sprey veya Dökme İlaç ile Dış Paraziter İlaçlama 80 TL 80 TL
* İlaçlı Banyo Uygulaması (Uyuz ve mantar tedavileri için) 150 TL 220 TL
*Dış Parazit İlaç Uygulaması (Damlatma preparatlar ile) 60 TL 60 TL
(* İlaç ücreti ayrıca eklenecektir)
     
     
     
     
     
II.TEŞHİSE YÖNELİK GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ
RADYOGRAFİ KEDİ

KÖPEK

Digital Röntgen 350 TL 350 TL
Digital Röntgen Her İlave Film 280 TL 280 TL
Gastroenterografi (Pozitif kontrast) (Baryum içirme ve 5', 15',30' 1.400 TL 1.400 TL
6.saat ve 12. saat röntgen film ücretleri ile)
Sistogram (Pozitif kontrast) 700 TL 700 TL
     
     
ULTRASOUND KEDİ

KÖPEK

Ultrasound Abdominal Muayene 600 TL 600 TL
Ultrasound Jinekolojik Muayene 500 TL 500 TL