Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Çalışmalarımız > 17 KASIM TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ VE VETERİNER HEKİM ODALARI TOPLANTISI
1- 4’lü paketi diye adlandırılan Veteriner Hizmetleri, Gıda ve yem’i kapsayan kanun taslağının incelenmesi ve kurumsal bir görüş oluşturulması amacıyla Ankara ve İstanbul odaları ile Merkez Konseyinden üye olarak bir komisyon oluşturulmasına, ayrıca kanun taslağının tüm odalara gönderilerek görüşlerinin alınmasına ve komisyon tarafından değerlendirilmesine,
2- Gerek Bakanlık teşkilat kanunu ve gerekse Veteriner Hizmetleri  kanunu ile bunlara ilişkin ikincil mevzuatların mesleğimizin gelecek on yıllarını belirleyeceği düşüncesiyle,  bu kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmakta olduğu şu günlerde Merkez Konseyi, odalar ve  diğer sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi, bu amaçla bir komite oluşturularak her iki kanun içinde kurumsal görüş oluşturulması ve gelişmelerin takip edilmesine,
3- Bakanlık Teşkilat kanununa Uzmanlıkla ilgili bir maddenin eklenmesi için girişimde bulunulmasına, 
4- Kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla Bakanlık teşkilat  kanununa bazı hükümlerin konması olumlu bir somut gelişme olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte bu kanunun hızlı bir şekilde çıkması için çaba gösterilmesine, kanunlaşma süreci takip edilerek gecikmesi halinde (Şubat-Mart 2007) oluşturulacak bir eylem komitesince içeriği ve takvimi belirlenecek eylemin gerçekleştirilmesine, eylemden önce ulusal medyaya Veteriner Hekimlerin mağduriyetlerini anlatan ilanların verilmesine, eylemin Sayın Bakanı ve Bakanlık bürokrasisini yıpratmak için değil aksine onların ellerinin güçlendirmek amacıyla yapıldığının vurgulanmasına,
5- Çalışma Bakanlığınca yapılan fiili hizmet tazminatlarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların takip edilerek engellenmesi hususundaki çabaların sürdürülmesine,
6- Bakanlıkça yürütülen hayvancılık desteklerinin hayvan başına uygulanmasına yönelik çalışmaların takip edilerek suni tohumlama teşviklerinin sürdürülmesi için girişimlerde bulunulmasına,
Bugüne kadar ödenmeyen 2007 yılı suni tohumlama teşviklerin ödenmesi amacıyla görüşmelerin sürdürülmesine bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket edilmesine, Bakanlık dışında Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa da konunun iletilmesi için girişimde bulunulmasına,
7- 28 Kasımda Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilecek dekanlar toplantısına odaları temsilen İstanbul, Bursa ve Kayseri oda başkanlarının da davet edilmesine,
8- Odaların yetkilerinin artırılması amacıyla (muayenehane ve poliklinik  ruhsatlarının  odalar tarafından verilmesi, denetimlerinin odalarca yapılması) muayene ve poliklinik yönetmeliğinin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılmasına,
9- Mart 2008 de yapılacak Mehmet Akif ERSOY şiir yarışmasına katılımın artırılması için tüm bölge odalarınca duyuru çalışması yapılmasına, bu amaçla oda başkanlıklarına verilen posterlerin tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılmasına,
10- Merkezi Kurban Komisyonunda TVHB Merkez Konseyinden, yerelde ise Veteriner Hekim Odalarından bir temsilcinin yer alabilmesini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulmasına,
11- Gelecek yıl Nisan (11-13 )ayında yapılacak olan “Uluslarası Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Kongresi” için çalışmların başlatılmasına,
12- Bölge Odalarının data toplayabileceklerini taahhüt etmeleri üzeerine bir mesleki katalog hazırlığı için çalışmlara başlanmasına,
13- Bakanlıkça Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyine tahsis edilen arsanın Maliye Bakanlığınca yürütülen işlemlerinin takip edilmesine, sözkonusu arsaya bir Veteriner Hekim Evi yapılması amacıyla eşya piyangosu düzenlenmesine, eşya piyangosu biletlerinin 25 YTL’den satılmasına, eşya piyangosunun tertiplenmesi için ihtiyaç duyulan teminatın temini amacıyla odalarca katkı sağlanmasına, bu amaçla 30 Kasım 2007 tarihine kadar odaların katkı sağlayabilecekleri miktarı Merkez Konseyine bildirmelerine ve buna bağlı olarak basılacak bilet sayısının belirlenmesine karar verilmiştir.
     

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72