Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Çalışmalarımız > *4 Ekim 2006 Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri

 

 

 

TRABZON BÖLGESİ 
  (Trabzon, Artvin,Bayburt,Gümüşhane,Rize) 
 VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

         04 Ekim 2006 Çarşamba Dünya Hayvanları Koruma Gününde yine yapılmış güzel işlerden bahsetmemiz mümkün değildir. Bu yazımızda sokaktaki sahipsiz hayvanlar ve haklarının sağlanacağı adımların atılabilmesinden bahsederek  dikkatleri bu yöne çekmek amacındayız. Gecikmişte olsa Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesinin gereği olarak hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarına yönelik çıkarılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yapılacak çalışmaların temelinde var olan sorunlarımızı, nedenlerini, çözümlerini, nasıllarını ve sonuçtaki beklentilerimizi konuşmamız ve kendimize bir yol haritası çizmemiz gerekmektedir. Artık sokaklarımız başıboş hayvan cenneti, insanlarımız bulaşıcı hayvan hastalıkları cehennemi riskinden kurtulması için radikal adımların atılacağı günü beklemekten kurtulmalıdır.
       
 Öncelikle korunmaya muhtaç sokaktaki hayvanların tespit edilmesi, önümüzdeki sorunun boyutunun bilinmesi, daha sonra yoğunluğun olduğu bölgelerin tespiti, bu bölgelerin yoğunluğunu sağlayan unsurları (mezbaha kenarları, arazinin yapısına genellikle kırsal bölgelerden şehirde aç kalmayacağına inanılarak vadilerin sahile çıkışı  ve yerleşim yerine yakın bölgelere bırakılması, çöp sahalarına vs.)tespit ederek işe başlanmalıdır. Yapılabilirliği ölçüsünde konumuza bakılmalı ve ekonomik oluşu ile sürdürülebilirliği göz ardı etmeden değerlendirmelerimizi yapmamız gerekmektedir.
        
Mevcut sistem içerisinde tek mücadeleyi yapan Trabzon Belediyesinin şartlarını bilmek ve kendimize uygun bir model belirlememiz gerekmektedir. Çünkü ülkemizde değişik bölge ve illerde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Altyapının sağlanması ve bir birlik şeklinde tüm yerel  idarelerin de içinde olduğu bir oluşum oluşturulmalıdır. Çünkü yerleşim olarak bölgemizde il, ilçe, belde ve köylerimiz iç içe oluşu bizleri birbirimize mecbur etmektedir.Eğer bu göz ardı edilirse sorumluluğu üstlenenlerin büyük zorluğu sorumluluğu üstlenmeyenlerden kaynaklanacağı gerçeği unutulmamalıdır.Yasanın yerel yönetimlere yüklediği sorumluluğun gereği olarak Belediyelerde veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni istihdamına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
     
 Sahipli hayvanların sokak populasyonunu artırdığı da hepimiz tarafından bilinmektedir. Hayvan sahipleri, doğum sonrası  erkek yavruları sahiplenirken dişileri yukarıda belirttiğimiz bölgelere bırakarak sokaktaki kontrolsüzlük ve kontrolsüz üremeye inanılmaz katkı sağlamaktadırlar.(Bunun önüne geçilebilirlik kayıt altı zorunluluğu, tespitli tanımlama ile)Bu durum sahipli hayvanların da kayıt altında olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Demek ki sahipli sahipsiz tüm hayvanların kayıt altına alınması, aşılamalarının yapılması, kulak küpelerinin veya çip uygulamalarının yapılması, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra ya doğal ortamında bırakılması yada imkanlar dahilinde yapılacak barınaklarda barınmalarının sağlanması (bu uygulamadan da vazgeçilmiş yerine rehabilitasyondan sonra doğal ortamı diye tanımlanan alındığı bölgeye bırakılması) bölgemizde uygulanabilir düşüncesindeyiz.
      
Sahipli hayvanların kolaylıkla terk edilmelerinin önüne geçilmeli, kanunda yer alan müeyyidelerin uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Saklanması ve bakılması yasak olmasına rağmen hala bazı cins hayvanların kontrolsüzce sokaklarda dolaştırıldığı bilinmektedir. Kontrolsüz bir şekilde kedi,  köpek, kanatlı ve tropik bölge hayvanlarının satışının rahatlıkla yapıldığı gerçeğini unutmamak ve bunlarla da mücadele etmek gerekmektedir.
       
Daha önceden yapılan Mahalli Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında alınan kararların bir türlü hayata geçirilememiş olması ciddi bir  zaman kaybının yanında önemsiz bir sorunmuş gibi görüldüğünü de üzülerek ifade etmek durumundayız.
        Sonuç olarak, çok yönlü değerlendirildikten sonra bu konuda sorunlarını halletmiş ülkelerdeki örneklerin başlangıcından itibaren bu zamana kadar ki çalışmalarının incelenip bölgemizde uygulanabilirliğinin yanında başka bölgelerde uygulanan ve başarılı olunan bir çalışma yapmanın doğru olacağını kanaatindeyiz. Çünkü başarısız olmuş bir yol izlemek bize zaman ve maddi kayıp olacaktır.
        Temelinde aile, okul, tv, radyo, gazete, çiftçi eğitimleri  ve camiler yoluyla da eğitimin  tam yapılamadığı durumda sonuca gidilebilmenin zor olduğunun bilinmesi gerekir. Bu amaçla bu eğitime şimdiden ağırlıkların verilip bilinçlendirmelere acilen başlanmalıdır.Kararların alınması ve uygulanmayışı zaman kaybından ileri gitmemekte sokaktaki üreme de her geçen gün artmaktadır.
       
Asya da başlayıp Avrupa ve Orta Asya da yayılan kuş gribinin de sokak kedi ve köpeklerinde de görülmüş olması, olayın gelebilecek olduğu boyut düşünülerek şimdiden ivedilikle önlemlerin alınması gerekliliğini kaçınılmaz kılmıştır. Tüm bu sorunların halledildiği gün, insanların güvende olduğu, hayvanları korumanın ve hayvan haklarından bahsetmenin mümkün olacağı gün olacaktır. 04.10.2006 
                                                                                              Sebahattin YAZICI 
                                                                                               
Yönetim Kurulu a.
                                                                                                       Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72