Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > Geçmiş dönem Aidat borçlarınızı en kısa sürede ödeyiniz.

 

6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair” kanunun 19. maddesinde Veteriner Hekim Odalarının gelir kaynakları belirtilmiştir. Aidat ve Bağıştan başka geliri olmayan Odamız Başkanlığının faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, Oda-Üye ve Oda-Konsey ilişkilerinin daha sağlıklı olması, mesleğimizin tanıtımı ve üyelerimizin yasal haklarını korumak maksadıyla yapılan tüm harcamalar siz sayın üyelerimizin aidat ve bağışları ile karşılanmaktadır.

Aidat borçlarının, Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesindeki 39280472 nolu Oda hesabına yatırılması veya Oda Hizmet Bürosuna makbuz karşılığında ödenmesi gerekmektedir.
                 6343 sayılı kanunun 56. maddesi gereği, aidat borçlarını kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemeyen Oda üyeleri hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

   Not : 26.02.2006 tarihinde yapılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Olağanüstü Büyük Kongresinde ,gündem gereği 2006 yılı üye aidat ve teberru miktarlarının belirlenmesine ilişkin madde görüşülmüş, 2006 yılı giriş aidat ve yıllık aidat miktarlarının 30 YTL ile 130 YTL arasında belirlenmesi kaydıyla Oda Yönetim Kurullarının yetkili kılınması teklifi kabul edilmiştir. Bu karara istinaden yapılan 02.03.2006 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, 2006 yılı giriş aidatının 50 YTL, yıllık üyelik aidatının ise 70 YTL olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72