Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Duyurular > Tarım Bakanlığı: Birçok hayvan hastalığı kontrol altına alınamadı.

 

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hazırladığı raporda, Türkiye'de, şap, brusella, çiçek, kuduz, tüberküloz, şarbon, koyun ve keçi vebası gibi hayvan hastalıklarının kontrol altına alınamadığını ve hastalıklar nedeniyle yıllık 2,7 milyar YTL ekonomik kayıp oluştuğunu duyurdu. Raporda ayrıca, hayvancılık için ayrılan desteklerin yetersizliğine dikkat çekilirken, bu amaçla ayrılan ödeneklerin de tam olarak kullanılamadığı kaydedildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı "AB Uyum Sürecinde Hayvancılığımızın Sorunları" adında bir rapor hazırladı. Bakan Mehmet Mehdi Eker tarafından Bakanlar Kurulu toplantısında sunulan raporda, hayvan hastalıkları ile mücadele için bütçede ayrılan ödeneklerin yetersizliğinden şikayet edildi.

Kaçak hayvan hareketleri de kontrol edilemedi

Sektördeki kayıtdışılığa dikkat çekilen raporda, kaçak hayvan hareketlerinin de etkin bir şekilde kontrol edilmediği belirtildi. Rapora göre, Türkiye'de, 10 milyon 69 bin büyükbaş, 31 milyon 580 bin baş küçük hayvan bulunuyor. Toplam 10 milyon 679 bin ton süt üretiminin ancak 3 milyon tonu sanayide işleniyor. Toplam 850 bin ton olan et üretiminin de sadece yarısı (447 bin tonu) kayıtlı. 28 milyon ton kaba, 6 milyon ton kesif yem üretiliyor.

Tarım sektöründe 3 milyon 75 bin 516 tarım işletmesi bulunurken, bunlardan yüzde 2,3'ünde, 72 bin 582'sinde sadece hayvancılık yapılıyor. Bu rakam, Türkiye'de hayvancılığın, tarım sektöründe olması gerektiğinden çok az paya sahip olduğunu gösterirken, işletmelerin çok küçük ve dağınık olduğuna da dikkat çekildi. Raporda, Hayvan Kimlik Sistemi verilerine göre hayvan mevcudunun yüzde 80'i kayıt altına alınmasına karşın, işletmelerin tamamının kayıt altında olmadığı ifade edili. Teknoloji kullanımının yetersiz, geleneksel işletmecilik anlayışının hakim olduğuna dikkat çekildi.

Yıllık kayıp 2.7 milyar YTL

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, şap, brusella, çiçek, kuduz, koyun-keçi vebası, tüberküloz, şarbon hastalıklarının kontrol altına alınamadığını, bu hastalıkların canlı hayvan ve hayvansal ürün ihracatını olumsuz etkilediğini bildirdi. Raporda, "Hastalıkların neden olduğu yıllık ekonomik kayıp, süt ve et üretimimizin yüzde 25'in eş değerdir. Bu da yaklaşık 2,7 milyar YTL'dir" dendi.

Brusella, tüberküloz, şarbon gibi hayvanlardan insanlara bulaşan "zoonoz hastalıklar"ın insan sağlığı ve gıda güvenliği bakımından da önemli olduğu vurgulanan raporda, kaynak yetersizliği nedeniyle tazminatlı hastalıklarla etkili mücadele yapılamadığı, sadece tüberküloz ve brusellada tazminat ödemeleri için 1,7 milyar YTL kaynak gerekmesine karşın, bütçede hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla toplam 20 milyon YTL ödenek ayrıldığına işaret edildi.

Kamuda veteriner hekim ve yardımcı personel açığı olduğu da kaydedilen rapora göre, norm kadroda 5 bin veteriner hekim gösterilmesine karşın, mevcut veteriner hekim sayısının 1935'te kaldığı, bakanlığın 6 bin 100 sağlık ve teknik personel kadrosu talep ettiği belirtildi.

Destekleme ödenekleri tam olarak kullanılmıyor

Raporda, hayvancılık için ayrılan desteklerin yetersizliğine dikkat çekilirken, bu amaçla ayrılan ödeneklerin de tam olarak kullanılamadığı kaydedildi. Bakanlık tarafından hazırlanan 2006-2010 Tarım Strateji Belgesi'nde tarım destekleme bütçesinin yüzde 137'ünün hayvancılığa ayrılmasının öngörüldüğüne işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"2005 yılı bütçesinde, hayvancılığa 622 milyon YTL tahsis edilmiş, ancak 142 milyon YTL hububat primine aktarıldığından, hayvancılık desteklemeleri için 480 milyon YTL ödenmiştir. Kalan miktar 2006 bütçesinden karşılanacaktır.

2006 bütçesinde ise hayvancılık desteklemeleri için bakanlığımızca 700 milyon YTL ödenek talep edilmesine rağmen 550 milyon YTL ayrılmıştır. 2005 yılı taahhütleri çıkarıldığında net ödenek miktarı 408 milyon YTL'ye inmiştir. 2006 yılı uygulamaları için ek ödeneğe ihtiyaç vardır."

Hayvansal ürünlerde kayıtdışı üretim yüksek

Raporda, hayvancılıkta genetik potansiyelin yetersiz olduğu kaydedilerek, hayvan ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesi, damızlıkçı işletmelerin sayısının artırılması, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Pazarlama ile ilgili sorunlara da değinilen raporda, ticari boyutlarda hayvansal ürün arzının sağlanamadığı, pazarlama sisteminin organize edilemediği, üretim ve tüketim arasında soğuk zincirin kurulamadığı anlatıldı.

Fiyat istikrarının sağlanmasında da sorunlar yaşandığı anlatılan raporda, hayvansal ürün maliyetlerinin ve kayıt dışı üretimin yüksek olduğu belirtilirken, 10,8 milyon tonluk süt üretiminin ancak 3 milyon tonunun kayıt altında olmasının AB ile müzakerelerde, kota konusunda büyük sıkıntı yaşanmasına neden olacağına dikkat çekildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72